Voorwoord

 “Jubilea zijn er om gevierd te worden”.

Voor de buitenstaander zal deze meermaals gebezigde uitspraak wat cliché-achtig aandoen, doch voor insiders heeft deze zegswijze wel degelijk een diepere betekenis. Immers, als je, zoals wij, deel uitmaakt van een vereniging, waarbinnen ’n goede sfeer en een sterke onderlinge band kenmerkend zijn, dan heb je alle reden om feest te vieren en je blijdschap uit te dragen. Ons 50-jarig jubileum leent zich daar uitstekend voor.

Feest vieren en even stilstaan bij het moment. Even niet denken aan morgen, even niet verder hollen. Dat valt niet mee in de huidige, jachtige tijd. Feest vieren en samen even teruggaan in de tijd, “back to the roots”. Feest vieren en even hen, die ons voorgingen,  de revue laten passeren. Feest vieren en tegelijkertijd ’n traantje wegpinken om hen die ons té vroeg ontvielen.

’n Periode van 50 jaar is te overzien en ook vrij nauwkeurig te beschrijven. ’n Aantal oprichters leeft nog. Twee van hen zijn zelfs nog lid. Dubbel feest dus! Het 50-jarig jubileum van “De Grensschutters” zal, als eerbetoon aan hen die ons voorgingen, gepast gevierd worden. ’t Is een mijlpaal, die, naast eindpunt, tevens beginpunt is. Het is goed dat we ons op zo’n moment even bezinnen en even de tijd stil zetten. Het is goed dat we ons juist dán realiseren waar we uit voort komen, wat we hebben en wie we zijn. Dat is namelijk de bagage die we nodig hebben om onze reis te vervolgen, ’n reis, die we, gezien ons verleden en ons heden, met een gerust hart en vol vertrouwen kunnen voortzetten.

De samenstellers van dit jubileumboekje hebben niet de pretentie gehad  volledig te zijn. Het zijn , in vogelvlucht, voornamelijk  de hoogtepunten uit de bestaansgeschiedenis van onze vereniging, die belicht worden.

Piet Nevels,
voorzitter.

<< terug