Slotwoord

Het idee om een jubileumboek te maken is tien jaar geleden geboren tijdens de voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum. Er werd toen al voorgesteld een jubileumboek uit te geven maar de mening van het bestuur was dat een jubileumboek beter paste bij  een  mijlpaal zoals een 50-jarig jubileum.  Met dit boekwerkje zijn wij deze afspraak nagekomen.

Bij de samenstelling van een jubileumboek moeten keuzes gemaakt worden. Welke onderwerpen moeten in het boek worden opgenomen en welke niet.  Dit geldt ook voor dit jubileumboek. Als samensteller en verenigingslid is het moeilijk een objectieve keuze te maken uit het beschikbare materiaal, vooral ook omdat  de hoeveelheid aan beschikbaar materiaal uit de beginperiode veel geringer is dan uit de latere jaren.

De pretentie van dit boekwerk is niet om volledig te zijn maar om een beeld te geven van de 50-jarige bestaansgeschiedenis van “De Grensschutters”, die zich niet beperkt heeft tot handboogschieten alleen  Tevens is hiermee een stukje Halerse verenigingsgeschiedenis vastgelegd voor de generatie(s) na ons.

Jac Brouns,
secretaris

<< terug