De leden

Het ledenaantal bedraagt per 1 januari 2002 55 personen waarvan er ca. 30 actief deelnemen aan wedstrijden.  Tot de dertig actieve schutters horen momenteel zes dames en drie jeugdschutters.

Alle leden per 01-01-2002 gerangschikt naar jaar van lidmaatschap.


 

<< terug