De jaren 70

Op 12 en 13 juni 1971 organiseerden “De Grensschutters” wederom een concours. Vanwege het geringe ledenaantal werd dit concours samen met de zangvereniging “Lentekrans” georganiseerd. Tevens werd door leden van “De Lauwerkrans” uit Ell meegeholpen met het noteren van de punten. Het concours werd gehouden op het nog niet bebouwde weiland langs de Kievitstraat. Tijdens dit concours werden 14 vaten bier vertapt, de nodige frisdrank, 40 kg knakworst en 1000 broodjes verkocht.

Na de mindere periode bloeide de vereniging weer op. Harie Brouns werd in 1971 beheerder van “Ons Dorpshuis”. Hij was tevens lid en medeoprichter van “De Grensschutters”.  Mede door impuls van de nieuwe voorzitter Toon Deckers werd de oefenavonden weer nieuw leven ingeblazen. Dit leidde tot het toetreden van een aantal nieuwe leden, wellicht ook enthousiast geraakt voor de handboogsport door het onlangs gehouden concours.  Oud-voorzitter Jac Wolters maakte de  schoolverlaters van de lagere school enthousiast voor het handboogschieten.
De binnenbanen in “Ons Dorpshuis” kregen een grondige opknapbeurt. Tevens werd de schietlijn verplaatst, waardoor men vanuit het “keukentje” in de zaal kon schieten. Hierdoor hoefde in de winterperiode niet de gehele zaal te worden warm gestookt.  

In 1972 werd al weer met 3 zestallen deelgenomen aan de concoursen.  Vooral veel jeugdleden traden toe tot de vereniging. In 1974 waren er 34 actieve leden, waarvan 19 jeugdschutters in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. De jeugdleden oefenden op een aparte avond onder leiding van Jac Wolters (sr.)
De eerste damesleden traden ook toe, Gon Deckers in 1974 en Fien Peeters in 1975.


1971: v.l.n.r. (...?), Harrie Brouns, Huub
Verheijden (jeugdschutter), Har Rietjens (jeugdschutter)
Jo Mennen (jeugdschutter), Toon Deckers.


1970: eerste zestal op korpskampioenschap in Horn;
boven v.l.n.r.: Toon de Bakker, Jo Wolters en Frans Mennen
onder v.l.n.r.: Toon Deckers, Ber Schreurs en Jac Wolters sr.

1975 was sportief gezien een zeer succesvol jaar.  Op de concoursen werden diverse prijzen gehaald en 4 van de 5 zestallen promoveerden. Het 1e zestal ging van de Ere-klasse  naar de Superieure-klasse, het 2e zestal klom van de A-klasse  naar de Ere-klasse en  het 3e en 4e zestal gingen van de C-klasse naar de A-klasse.   Daarnaast werden er diverse persoonlijke successen behaald.

In 1976 werd “Ons Dorpshuis” verbouwd.  Bij de verbouwing werd ook rekening gehouden met de handboogvereniging. De nieuwe zaal wordt zo ingericht dat er 6 automatische banen in geplaatst kunnen worden.  De banen moesten door de vereniging zelf worden bekostigd.

Na wat rondgekeken te hebben bij o.a. de handboogvereniging van Peer (B) en “Wilhelmina” Ospel, begon Toon Deckers aan de bouw van de banen.  Voor de banen werd subsidie aangevraagd bij de Gemeente. Dit deed destijds nogal wat stof opwaaien getuige een krantenartikel.

Tijdens de verbouwing mochten wij gebruik maken van de schietbanen van “Vriendschap & Strijd” Hunsel bij Café Creemers. Hiervoor zijn wij hen nog steeds zeer dankbaar. De jeugd oefende toen in de loods bij Lei Hansen aan de Moosterstraat.

Mede hierdoor konden alle leden actief de schietsport blijven beoefenen en konden we ook in het seizoen 1977 met 6 zestallen zeer succesvol aan de concoursen deelnemen.

Eind 1977 bedroeg het ledenaantal  29 actieve senioren, 18 actieve junioren en 7 niet actieve leden.

Een van de eerste festiviteiten na de heropening van “Ons Dorpshuis” was het Gouden Huwelijksfeest  van  ons oudste lid, Jac Wolters (sr) op 6 mei 1977.  Onze vereniging gaf acte de presence door middel van een erehaag bij de kerk.  Namens de vereniging werd Jac een driedelige boog als cadeau aangeboden.
Op 27 mei 1977 werden onder grote belangstelling de nieuwe automatische banen geopend door wethouder de Renet.  Pastoor Geelen verrichtte het openingsschot. Vervolgens was het de beurt aan voorzitter Toon Deckers, oud-voorzitter Jac Wolters (sr) en doelhouder Harie Brouns de banen officieel in gebruik “te schieten”. Daarna werd door schutters van elk zestal nog een pijl geschoten.


1977: Sjeng Clerckx en Fien Peeters verrichten een van de
openingsschoten tijdens de opening van de banen

In verband met de verbouwing van “Ons Dorpshuis” in 1976-1977  werd de viering van het 25-jarig verenigingsjubileum naar 1978 verschoven.  Het jubileum werd gevierd met een drukbezochte receptie op vrijdag  8 september. Op deze receptie werden ook de jubilarissen gehuldigd. 

Het jubileumconcours werd gehouden op 10, 16 en 17 september in het weiland van de gebroeders Schroijen, gelegen tegenover “Ons Dorpshuis”.   Drank-en etenvoorziening voor de schutters vond plaats vanuit de zaal. Om dit te kunnen doen had de gemeente Hunsel ons de vergunning verleend om de Isidoorstraat vanaf de Pinxtenstraat tot aan de splitsing met de Sniekstraat tijdens de schietwedstrijden  af te sluiten. Hierdoor bespaarden we de kosten van tent met tapinrichting etc..
Aan dit jubileumconcours namen ca. 150 zestallen (47 verenigingen)  deel waarvan ongeveer 20 zestallen van de NHB.  Qua deelname en in financieel opzicht was dit een zeer geslaagd concours.  De weergoden lieten ons echter danig in de steek. Vooral het 2e weekeinde leden de schietprestaties onder de sterke wind.

Na lang wikken en wegen en vele discussies werden in dit jaar ook de eerste wedstrijdtruien aangeschaft. Tevens werd de 1e groepsfoto in de verenigingsgeschiedenis gemaakt.


1978: de 5 jubilarissen (25 jaar)
staande v.l.n.r.: Toon Deckers en Piet Wolters
zittend v.l.n.r.: Harrie Brouns, Jac Wolters sr. en Sjir Peeters


1978: eerste groepsfoto


1978: jubileumconcours tegenover "Ons Dorpshuis".

In 1978 werd Toon Deckers gekozen tot bestuurslid van Handboogbond “Gezellig Samenzijn”. Deze functie bekleedt hij tot de dag van vandaag nog steeds.
Ondertussen was het aantal damesleden gestegen tot zes.  Dat de dames de schietkunst ook op topniveau kunnen beoefenen werd al snel bewezen door Truus Verheijden.  Zij kon al snel wedijveren met de schutters van ons eerste zestal.  

Na de drukte van de voorbije jaren was 1979 weer eens een normaal verenigingsjaar al mag de Koninklijke onderscheiding, die Jac Wolters (sr) op 27 april ontving voor zijn verdiensten voor de gemeenschap en zijn activiteiten voor het verzet in WO II  hier natuurlijk niet onvermeld blijven.
Zo terugkijkend blijken deze jaren bepalend te zijn geweest voor de opbloei van “De Grensschutters" maar zijn wellicht ook van grote invloed geweest op het gehele Halerse verenigingsleven. In deze periode is o.a. ook de Halerse Vlooienmarkt gestart, werd een Volleybalvereniging opgericht en won zangvereniging Lentekrans het Koorfestival.

<< terug