De jaren 50

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 1953 organiseerden “De Grensschutters” hun eerste handboogconcours. Het concours werd gehouden op het weiland van Teun Schroijen gelegen naast de Isidoorstraat tegenover café Dirks waar 38 banen waren opgesteld. Aan dit concours namen 29 verenigingen deel.

Voor dit concours moest men zelf de stromatten maken om op te schieten. De stromatten werden voornamelijk op de boerderijen bij Harie Bovend’Eerdt en Jac Wolters gemaakt.  

Leden die voor dit concours meer dan 50 gulden aan advertenties ophaalden kregen een jaar vrijstelling van contributie. Degene die het hoogste bedrag ophaalde kreeg tevens nog 50 sigaretten cadeau.  Totaal werd een bedrag van f 198,50 aan advertenties opgehaald. Voor f 173,- werden prijzen voor dit concours gekocht. 

In een krantenartikel van destijds werd geopperd “dat dit concours mogelijk kan leiden tot de heroprichting van een Handboogschutterij in Neeritter zodat het aantal Handboogschutterijen in de gemeente Hunsel dan op vier komt”. Zover is het toen niet gekomen maar jaren later is er wel nog een Handboogvereniging in Ittervoort, “De Grensjagers” genaamd,  opgericht. 


1953: aankondiging eerste concours

Gedurende deze periode werden de concoursen vooral per fiets bezocht.  Naar concoursen verder weg werd ook wel eens de bus genomen. Volgens de jaarverslagen was deze manier van reizen niet bevorderlijk voor de punten getuige het volgende citaat uit het jaarverslag van 1954:

“ weer een concours dat met de bus werd bezocht maar na een gemakkelijk zitje is de schietkunst toch in de banken blijven zitten.“ Ook was het,  aldus het jaarverslag,  moeilijk de schutters na afloop bij elkaar te krijgen voor de thuisreis.

Ook in deze beginperiode van onze vereniging was het blijkbaar moeilijk de invulling van een feestavond vast te stellen. Uit de notulen van de jaarvergadering van 1955 de volgende passage:

“ Het volgende punt omvat de feestavond. Hierdoor bereikt de vergadering het hoogtepunt van onenigheid. De uitslag bracht geen feestavond maar hiervoor een extra concoursbezoek. Hier kan men weer eens zien welk een animo er heerst voor onze sport”.

Destijds werden er soms ook 2 concoursen per dag bezocht.  Op dezelfde dag nam men deel aan een bondsconcours en een zgn. “vrij concours” .  Zo werd er op 18 juli 1954 het bondsconcours in Roggel bezocht en daarna nog een concours in Eindhoven. 

<< terug