Bijzondere activiteiten

Door de jaren heen zijn ‘De Grensschutters’ ook op andere terreinen buiten de handboogsport actief geweest zoals:

Bij het touwtrekken werden zo hier en daar wat prijzen behaald. Dit was mogelijk omdat wij beschikken over een aantal personen die nogal wat  “gewicht” in de schaal kunnen leggen.
Zo werd op 18 mei 1985 deelgenomen aan een touwtrekwedstrijd te Leveroy georganiseerd door  collegavereniging “Vriendenkring” bij  gelegenheid van hun 60-jarig jubileum. Het 450 kg zware Grensschuttersteam o.l.v. coach Piet Nevels bestond uit:

Jac Brouns 96,0 kg
Hans van Berkel 91,0 kg
Jos Verwielen 90,0 kg
Toon Deckers 88,5 kg
Johan Deckers 84,5 kg


1985: deelnameformulier touwtrekwedstrijd bij Vriendenkring Leveroy

Zonder problemen werd de finalepoule gehaald. In de finale moesten ze het echter afleggen tegen de echte zware jongens (472 en 505 kg) zodat uiteindelijk de derde plaats werd behaald.

Het jaar daarop werd vol goede moed naar Kelpen-Oler gefietst om daar even een demonstratie touwtrekken weg te geven. Dit viel echter tegen ondanks voldoende doping met Dommelsch bier. De tactiek klopte niet en de mannen waren snel uitgeschakeld waarna de sporters en supporters de avond gezellig doorbrachten in kermissfeer. Enkelen hadden na sluitingstijd nog geen zin om huiswaarts te fietsen. Zij  dachten dat het Dommelsch bier met water was vermengd  en wilden nog een echt glas bier drinken. In Ell werd uiteindelijk nog een open deur gevonden  bij Cafe Bellekens. Hier werd nog gezellig gekeuveld met  een Tungelroyse veehandelaar die ook nog laat op pad was.

Later werd te Hunsel nog meerdere malen deelgenomen aan touwtrekwedstrijden georganiseerd door het  Agrarisch Jongerenwerk Weert. Coach Nevels had inmiddels de zwakke pionnen uit het team verwijderd en dit had succes. Tot tweemaal toe (1993 en 1994) wisten “De Grensschutters” dit toernooi in de klasse zwaar te winnen.  De winnende zware jongens waren Ber Driessen, Johan Deckers, Jac Verbeek, Lei Brouns, Tom Driessen en Jos Verwielen.


1993: touwtrekwedstrijd AJW te Hunsel.
V.l.n.r.: Ber Driessen, Jos Verwielen, Jac Verbeek,
Johan Deckers, Lei Brouns en coach Piet Nevels.

Met een Grensschuttersteam wordt er ook jaarlijks deelgenomen aan de Halerse Dorpszeskamp. Door Grensschutter Lei Pinxten worden al 15 jaar de ludieke spellen ( met en zonder water) bedacht.  Sinds 1997 zijn “De Grensschutters” in samenwerking met het oudercomité tevens medeorganisator van de Dorpszeskamp.

<< terug