Het bestuur

In de 50-jarige verenigingsgeschiedenis zijn wij eerst toe aan onze derde voorzitter. Vanaf de oprichting tot 1972 heeft Jac Wolters(sr) de voorzittershamer gehanteerd. De laatste 30 jaar was Toon Deckers voorzitter. Al enkele jaren geleden kondigde Toon aan in het jubileumjaar 2002 met het voorzitterschap te stoppen. De voorzittershamer is begin 2002 overgedragen aan Piet Nevels die hiervoor al 23 jaar functioneerde als secretaris/penningmeester.    

De afgelopen vijftig jaar heeft onze vereniging zes secretarissen gehad. Het leeuwendeel van de vijftig jaar is opgevuld door Jac Mestrom en Piet Nevels die samen eenenveertig jaar lang het secretariaat beheerd hebben.

Alle secretarissen van de afgelopen vijftig jaar:

Renier Dirks 1952
Frans Henderikx 1952 t/m 1953
Mathieu  Slaats 1954 t/m 1957
Jac Mestrom 1958 t/m 1975 
Nol Smoorenburg  1976 t/m 1978
Piet Nevels 1979 t/m 2001
Jac Brouns 2002 t/m  ......

Alle bestuursleden van de afgelopen vijftig jaar.

Jac Wolters (sr) 1952      t/m      1979
Jan Teeuwen  1952      t/m      1952
Renier Dirks 1952      t/m      1958
 Frans Henderikx 1952      t/m      1953
 Jac Custers 1953      t/m      1956
 Mathieu Slaats 1953      t/m      1957
Sjir Peeters 1954      t/m      1962
Cornelis Peeters 1957      t/m      1966
Jac Mestrom 1958      t/m      1975
Wiel Schroijen 1959      t/m      1964
Toon Deckers 1963      t/m      2001
Harie Brouns 1965      t/m      1986 (*)
Frans Mennen 1967      t/m      1984
Thijs Peeters (Uff) 1972      t/m      1976
Rene Peeters (ZvH) 1972      t/m      1974
Jac Brouns 1975      t/m      heden
Nol Smoorenburg 1976      t/m      1978
Sjeng Clerkx 1977      t/m      1988
Piet Nevels 1979      t/m      heden
Truus Verheijden 1980      t/m      1994
Hans van Berkel 1985      t/m      1992
Pierre Weekers 1987      t/m      1999 (*)
Ber Driessen 1989      t/m      2000
Peter Hansen 1993      t/m      heden
Annie Pinxten 1995      t/m      heden
Rob Weekers 2000      t/m      heden
Nico Rietjens 2001      t/m      heden
Jan Verbeek 2002      t/m      heden

(*) Bestuursfunctie beŽindigd door overlijden


Het huidige bestuur met de ere-voorzitter.
V.l.n.r.: Rob Weekers, Anny Pinxten, Nico Rietjens, ere-voorzitter Toon Deckers,
Jac Brouns (secretaris), Piet Nevels (voorzitter), Jan Verbeek en Peter Hanssen.


De 3 jubilarissen: v.l.n.r. Toon Deckers (50 jaar lid), Jo Wolters (45 jaar lid),
Sjir Peeters (50 jaar lid)

<< terug