De banen

In de beginjaren waren de schietbanen gevestigd bij café Dirks. De banen lagen buiten en men schoot zogenaamd “op en neer”. Als de schutters hun pijlen geschoten hadden, liep men met de boog naar het doel en werden de pijlen uitgetrokken. Vanaf deze plaats werd dan weer geschoten op de doelen in de tegenovergestelde richting.
Nadat in 1958 “Ons Dorpshuis” was gebouwd verhuisden “De Grensschutters” in  1959 naar deze locatie. Hier kon men overdekt schieten op 4 banen. De doelen waren opgesteld op de bühne van de zaal. De schietlijn was gelegen in “het keukentje” van de zaal. Er werd geschoten door raampjes in de wand van het keukentje. De afmetingen van het keukentje waren ca. 8,5 x 2,5 m. Hierin stonden ook nog een aanrecht, een kachel een tafeltje en enkele stoelen. Over het  aanrecht werd een plank gelegd waardoor, dit een zitbank werd. Het tafeltje diende als buffet.


circa 1971: Jo Wolters voor de
banen op de bühne in de oude zaal


circa 1971: Ber Schreurs in het
schietlokaal in de oude zaal

 Naast “Ons Dorpshuis” werden  tevens enkele buitenbanen aangelegd om ook buiten te kunnen oefenen Deze foto toont  het afdak naast “Ons Dorpshuis” waar de buitendoelen gelegen waren. Het ventje op de voorgrond wist toen nog niet dat hij 22 jaar later Keizer van “De Grensschutters” zou worden.


Rob Weekers in 1967

Midden jaren ‘70 werd door het groeiende ledenaantal het schietlokaal te klein. Op initiatief van voorzitter Toon Deckers  werden er plannen gemaakt om nieuwe automatische schietbanen te bouwen op de vrijliggende grond naast “Ons Dorpshuis”. Deze plannen waren de aanzet tot een totale renovatie van “Ons Dorpshuis”.  “Ons Dorpshuis”,  in 1958 gebouwd van houten gebouwen uit de Noordoostpolder was inmiddels ruim 25 jaar oud.


Ons Dorpshuis in 1975

In 1976 waren de definitieve plannen voor de renovatie gereed.  In augustus 1976 werd met de verbouwing gestart. De Grensschutters kregen hierdoor de beschikking over 6 automatische banen, eigenhandig ontworpen en gebouwd  o.l.v. Toon Deckers en Pierre Weekers.  April 1977 was de verbouwing reeds zover gevorderd dat er op de nieuwe banen geschoten kon worden.
De opening van de banen vond plaats op 27 mei 1977. Het ontwerp van deze automatische banen heeft bij meerdere handboogverenigingen, o.a. in Baexem, navolging gevonden.


1977: onder toeziend oog van Pierre Weekers stelt
wethouder de Renet de nieuwe automatische
banen in werking

<< terug