1990-2002

Vrijdag 27 april 1990 waren alle Grensschutters te gast op de bruiloft van Rob  en Bianca Weekers. Het kersverse keizerlijke paar werd getroond en gekroond en kreeg het gezamenlijke aantal punten dat ze op het recente koningschieten hadden geschoten in klinkende munt uitgekeerd.


1990: keizerlijk paar Bianca en Rob op de troon tijdens de
speech van Piet Nevels.

Na al enkele jaren als favoriet voor het kampioenschap te zijn getipt kwam ons eerste zestal bij de korpskampioenschappen in Slek-Echt op 2 september 1990 tegemoet aan deze favorietenrol. Er werd zeer goed geschoten, n.l. 9,15 gemiddeld. Uiteindelijk moesten onze schutters hun meerdere erkennen  in het zestal van “Orde en Vriendschap” uit Heythuysen en genoegen nemen met de tweede plaats. “Orde en Vriendschap” scoorde 2768 punten (50 pijlen) en onze schutters scoorden 2745 punten. Na de wedstrijd werd op dit goede resultaat  in “Ons Dorpshuis” toch het beloofde vat bier aangeslagen.


1990: korpskampioenschappen in Slek-Echt. Het eerste zestal
behaalt de 2e plaats met 2745 punten. V.l.n.r.:
Hans van Berkel, Johan Deckers, Jo Wolters, Peter Hanssen,
Luc Terium en Rob Weekers

In 1992 werd het 40-jarig bestaansfeest gevierd. Bij deze gelegenheid werden alle actieve schutters in een nieuw wedstrijdtenue gestoken. Tevens werd de doel opnieuw gestoffeerd en  geschilderd.
Het met dit feest verbonden jubileumconcours werd gehouden op 28, 30 en 31 mei in het weiland van de familie Brouns aan de Speltstraat. Aan dit concours namen 130 zestallen (45 verenigingen) deel.  Dit jubileumconcours werd gewonnen door Heideroosje I met 1107 punten.
Tijdens dit concours kregen we “groeten vanuit de lucht”.  Medelid Luc Terium , in het dagelijkse leven straaljagerpiloot , vloog over het feestterrein en liet de vleugeltjes van zijn vliegtuig even wapperen.

Vrijdag 29 mei werd de jubileumreceptie gehouden die zéér druk bezocht werd. Tijdens deze receptie werden de jubilarissen Toon Deckers, Piet Wolters en Sjir Peeters geëerd en kregen zij een prachtige herinnering opgespeld door Pastoor Geelen.


1992: de 3 jubilarissen (40 jaar lid). V.l.n.r.:
Sjir Peeters, Toon Deckers en Piet Wolters.

Voor de schoolkinderen was op vrijdagmiddag 29 mei een optreden van Clown Kepper georganiseerd. De kinderen vermaakten zich uitstekend bij de fratsen en kunsten die de Clown uithaalde op het podium, dat voor de feesttent was opgesteld.


1992: optreden van Clown Kepper/

De jubileumfestiviteiten werden op 25 juli afgesloten met een optreden van “the Classics” in “Ons Dorpshuis”. Deze band was vooral in de jaren 60 en 70 populair. Het optreden in Haler was een van hun laatste want eind 1992 hielden zij hun afscheidsconcert. Dankzij de inzet van leden en vrijwilligers was dit jubileumjaar, ondanks de extra uitgaven ook in financieel opzicht zeer geslaagd. 

Op 29 april 1993 werd onze voorzitter Toon Deckers door B&W der Gemeente Hunsel onderscheiden met zilver in de orde van Oranje Nassau.  ’s Avonds werd Toon door “De Grensschutters” een receptie aangeboden.

In juli 1993 organiseerden wij het derde  bondsconcours. Destijds waren aan het derde bondsconcours ook de jeugdkampioenschappen en de Grote Selectie verbonden wat inhield dat er twee weekeinden geschoten werd. Dit concours werd ook weer gehouden op het terrein van de familie Brouns aan de Speltstraat.  Door het comité “Grenspop” was tevens voor een extra activiteit gezorgd , namelijk een optreden van de popgroep “Flanger” op vrijdag 23 juli. Met het draaiboek van het voorafgaande jubileumconcours nog vers in het geheugen werd dit in alle opzichten een geslaagd concours


1993: derde bondsconcours. Optreden Flanger in de feesttent.
 

Na de voorbije jaren op de concoursen steeds goed gepresteerd te hebben behaalde ons eerste zestal op 8 september 1996 bij de “Boschjagers” Herkenbosch de felbegeerde titel , het Korpskampioenschap. De titel werd vooral behaald doordat men tijdens de wedstrijd constant bleef schieten en weinig weggaf. Naaste concurrenten lieten steekjes vallen waardoor onze schutters 15 pijlen voor het einde van de wedstrijd aan de leiding kwamen. De verschillen bleven  echter gering zodat het tot de allerlaatste pijl spannend bleef. Achteropschutter Tom Driessen moest minimaal een 6 schieten om de titel zeker te stellen zonder afhankelijk te zijn van de concurrentie. Menig supporter was zenuwachtiger dan de schutter zelf en durfde niet te kijken. Tom bleef rustig en schoot een 8 waarna de ontlading bij schutters en supporters groot was.
Met 2172 punten wonnen onze schutters de titel. De naaste concurrenten “ Onze Vrij Uren” Heythuysen en “Heidebloem” Roggel scoorden resp. 2167 en 2166 punten.  


1996: korpskampioenschappen bij de "Boschjagers" Herkenbosch.
Het eerste zestal wordt korpskampioen met 2172 punten.
Staand v.l.n.r.: Tom Driessen (354 p.), Jo Wolters (359 p.)
en Luc Terium (366 p.)
gehurkt v.l.n.r.: Johan Deckers (365 p.) Peter Brouns (362 p.)
en Rob Weekers (366 p.)

De aansluitende receptie op zaterdag 5 oktober ter gelegenheid van het behaalde korpskampioenschap was door de degelijke voorbereiding en goede opkomst een zeer geslaagd gebeuren. Tijdens de receptie kregen de schutters van het winnende zestal namens alle Grensschutters een horloge met inscriptie aangeboden. 

Op de jaarvergadering op 20 januari 1997 werd Toon Deckers gehuldigd vanwege diens 25-jarig jubileum als voorzitter. Naast de lovende woorden over zijn indrukwekkende staat van dienst werd hem een toepasselijk cadeau in de vorm van een glas-in-lood  raamversiering aangeboden. Ook echtgenote Gon werd letterlijk in de bloemetjes gezet.

Door het winnen van het korpskampioenschap in 1996 mochten wij de Persoonlijke- en Korpskampioenschappen van 1997 organiseren. Deze kampioenschappen werden georganiseerd in de weekeinden van 30/31 augustus en 6/7 september. Ook nu mochten we weer, voor de derde maal, gebruik maken van het weiland van de familie Brouns aan de Speltstraat. Dit was  wellicht voor de laatste keer  want de gemeente had inmiddels deze grond gekocht t.b.v uitbreiding van de kern Haler. Door de fanatieke hulp van leden en vrijwilligers waren deze kampioenschappen een groot succes. Op het financiële vlak  werden zelfs de meest optimistische verwachtingen overtroffen. De netto opbrengst bedroeg maar liefst f.15.000,- mede mogelijk gemaakt door het door de leden bij elkaar gebrachte reclamegeld.

Voor alle leden en medewerkers aan de organisatie van deze kampioenschappen werd  op 18 oktober 1997 een feestavond gehouden. Deze avond incl. het eten was uitstekend verzorgd door ons nieuw kasteleinsechtpaar Leo en Truus Bremmers. In plaats van zelf actief bezig te zijn, zoals vaak gebruikelijk bij feestavonden van “De Grensschutters”  was de activiteit ditmaal beperkt tot het eten en drinken en luisteren naar de buutreedner. 

Ons oudste lid, Pastoor Geelen, vierde op 4 april 1999 zijn 50-jarig priesterjubileum. Een delegatie van “De Grensschutters” bezocht het jubileumfeest en boden hem naast de felicitaties, een envelop met inhoud aan.  Pastoor Geelen is sinds 1987 lid van “De Grensschutters”. In zijn studententijd te Rolduc is hij voor het eerst in contact gekomen met de handboogsport. Hij heeft in 1978, samen met Pater Tindemans uit Weert en Pastoor Op het Veld uit Tungelroy aan de eerste vrijgezellenwedstrijd te Haler-Uffelse deelgenomen.  Met het 25-jarig jubileum van “De Grensschutters” heeft hij het openingsschot gelost.  Toen in 1989 in Haler-Uffelse voor de eerste keer een wedstrijd tussen de veteranen van Regio Limburg, Belgische Federatie en Gezellig Samenzijn werd georganiseerd verrichtte Pastoor Geelen ook het openingsschot.
Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum schreef Pastoor Geelen het volgende:

Wij feliciteren de handboogschutterij met haar 50-jarig bestaan.

50 Jaar bestaan is 50 jaar leven.

Bestaan heeft ook met staan te maken, want de boogschutter moet bij de beoefening van zijn sport een vaste stand hebben, hij moet stevig staan. Maar ’t bestaan van de schutter heeft niet alleen met staan te maken maar ook met de ogen, de handen, de vingers, de armen en de schouders. Vele ledematen komen er aan te pas, maar er zijn ook geestelijke vereisten. Er moet veel saamhorigheid betracht worden om de bijeenkomsten gezellig te houden. Tweedracht moet vermeden worden door in het gezelschap op zijn woorden te letten. De een kan iets meer verdragen dan de ander. Verdraagzame mensen zullen een positieve inbreng hebben in elke vereniging. Blijven bestaan heeft ook vele facetten voor ’t bestuur. Er moet veel geregeld worden om wedstrijden te organiseren of bij te wonen. Er moet veel eerlijkheid zijn om de juiste personen in de juiste zestallen te plaatsen. Er moet veel gedaan worden om nieuwe aanwas te krijgen en jonge schutters op te leiden. Dat de vereniging 50 jaar heeft stand gehouden, bewijst dat de vereiste eigenschappen daarvoor bij besturen en leden aanwezig waren.

50 Jaar bestaan van de schutterij was 50 jaar leven in de brouwerij.

Alexander de Grote (356-323 vóór Christus), de grootste veldheer aller tijden en Koning van Macedonië, kwam op zijn veldtochten in Azië en sloeg zijn  legerplaats op in een dorp. Daar woonde, naar hij hoorde, de beste boogschutter van heel Azië. Alexander liet hem bij zich komen om hem zijn schutterskunst te tonen. Maar de man weigerde pertinent. De grote koning, die geen tegenspraak gewend was, werd zo woedend dat hij hem bedreigde met de dood. De man sprak: “Ik verlies liever mijn leven, dan mijn naam als de beste schutter van Azië, want ik heb niet geoefend”. De koning bevielen deze woorden. Hij zond hem naar huis om te oefenen en vroeg hem terug te komen, als hij geoefend had.

Oefening is immers de beste leermeester.

Een groot boogschutter was ook Andreas Hofer (1767-1810). Toen de Fransen in de napoleontische tijd Zwitserland veroverden op Oostenrijk, bleven de Tyroler onder Hofer in opstand. Door verraad viel hij in Franse handen en zij hadden een vreselijke straf voor hem in petto. Wilde hij zijn leven redden, dan moest hij op grote afstand met zijn pijl een appel van het hoofd van zijn zoontje afschieten. Hij slaagde daarin. Maar toen bemerkte de opperbevelhebber der Fransen, dat Hofer nog een tweede pijl onder zin vest had. Hij vroeg waarvoor die diende. Hofer antwoordde: “Die was voor U bestemd, indien ik misgeschoten had”. Hofer werd alsnog geëxecuteerd. Zo luidt ongeveer het verhaal.

Hofer was een boogschutter met een koel hoofd en een vaste hand.

Het tweede goud waarnaar wij streven
die jong is kan het nog beleven.

L. Geelen,
lid en pastoor.  

Kort voor een bestuursvergadering op 25 april 1999 werden wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van ons gewaardeerde bestuurslid Pierre Weekers. Pierre was sinds 1976 lid van de vereniging en ruim 12 jaar bestuurslid. Pierre  zullen wij ons blijven herinneren als  een inventief en creatief persoon, die vaak net iets verder keek dan de meeste mensen gewend zijn.

In juni 1999 werd het 100-jarig bestaan van de handboogbond “Gezellig Samenzijn” gevierd. Bij de receptie ter gelegenheid van dit feest op 25 juni  fungeerde onze secretaris Piet Nevels als ceremoniemeester. Ook bestuurslid Jac Brouns was in 1999 actief voor “Gezellig Samenzijn”. Hij maakte deel uit van de Beleidscommissie van de bond die als taak had het maken van een beleidsplan voor de periode 2000-2004.

Net zoals in 1999 werd het begin van het jaar 2000 overschaduwd door het overlijden van een van onze leden. Na een ziekbed van enkele maanden overleed op 2 april voormalig doelhouder Jac Wolters op 60-jarige leeftijd.  Jac was een gemeenschapsmens. Als lid van het stichtingsbestuur was hij een van de drijvende krachten achter de renovatie van “Ons Dorpshuis” in 1977.

Zondag 9 juli 2000 hadden wij als primeur de organisatie van de eerste Jeugddag van de Handboogbond “Gezellig Samenzijn”. Deze jeugddag vloeide voort uit het Beleidsplan 2000-2004. Het doel van deze jeugddag was de jeugdige schutters van onze bond op een ludieke wijze met de handboogsport te amuseren.  Helaas was het weer ons niet gunstig gezind en was de deelname aan de magere kant. Of  de geringe deelname aan het weer, de ongunstige datum (OLS) of aan de desinteresse van de verenigingsbesturen lag zal voor altijd een vraag blijven.
In ieder geval waren de aanwezige deelnemers enthousiast en fanatiek en kon het programma ondanks de aanhoudende regen afgewerkt worden.2000: Eerste Jeugddag "Gezellig Samenzijn" te Haler-Uffelse.
Alle deelnemers kregen een certificaat uitgereikt door dhr.
Reijnders, bondsvoorzitter.

Tijdens de eerste voorbereidingen voor het 50-jarig bestaansfeest moesten wij vernemen dat   twee leden met een enorme staat van dienst voor de vereniging dit feest helaas niet meer zouden kunnen meemaken. Oud-bestuurslid  Sjeng Clerkx was al enige tijd ziek en overleed op 11 februari 2001 op 71-jarige leeftijd.
In april 2001 vernamen wij het schokkende nieuws dat Piet Wolters ongeneeslijk ziek was. Piet overleed op 9 mei 2001 op 65-jarige leeftijd. Een langdurig ziekbed bleef hem gelukkig bespaard.  Piet en Sjeng behoorden in de jaren 70 tot de toppers van onze vereniging. Van 1975 t/m 1979 werden zij beurtelings Koning.  Sjeng werd driemaal Koning en Piet tweemaal. Tevens maakten zij veelvuldig deel uit van het Linker-Maasoverteam en het team van Gezellig Samenzijn. Piet was sinds de oprichting lid van de vereniging en we zouden hem graag tijdens het 50-jarig jubileumfeest gehuldigd hebben. Maar helaas heeft dit niet zo mogen zijn.

Bij het einde van dit chronologisch overzicht is het goed even stil te staan bij allen die zich de afgelopen 50 jaar hebben ingezet voor onze vereniging en ons jubileumfeest niet meer kunnen meevieren omdat ze zijn heengegaan.

<< terug