1980-1990

Gezien het aantal damesleden in de vereniging werd op de jaarvergadering van 1980 voorgesteld om voor de vacante bestuursfunctie een dame te kiezen.  Enkele heren vonden dat de dames in deze tijd van emancipatie het ook maar op moesten nemen tegen de  heren en vonden dat men dus ook op de heren moest kunnen stemmen.  Dit betoog had blijkbaar averechts effect,  want uiteindelijk werd er enkel op de dames gestemd en werd Truus Verheijden als eerste vrouwelijke bestuurslid gekozen.

Ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag nodigde Harie Brouns op 10 februari 1980 alle leden van “ De Grensschutters”  uit en werd er uitbundig feestgevierd. Namens zangvereniging “Lentekrans” en “De Grensschutters” werd hem een nieuwe handboog aangeboden.

Op 28 en 29 juni 1980  organiseerden “De Grensschutters“ het 2e bondsconcours van het seizoen. Ook nu hadden de gebroeders Schroijen weer het weiland tegenover “Ons Dorpshuis” ter beschikking gesteld en werden de schutters van een natje en een droogje voorzien vanuit de zaal zoals in 1978.  Maar net zoals in 1978 waren de weergoden totaal niet op onze hand. Door de barre weersomstandigheden (regen čn wind)  bleven de prestaties laag. De schietbeurt op de zaterdag viel zelfs letterlijk in het water en werd verplaatst naar zondagmorgen 10.00 uur.
Door het slechte weer tijdens dit concours werd de roep om vanuit een overdekte tent te schieten weer luider. Het duurde nog tot 1985 voordat dit voorschrift werd.  Wel werden er m.i.v. 1981 door de bond voorschriften opgesteld m.b.t. afstand van schietlijn tot tent (of loods)  en de grootte van de tent.

Op 27 maart 1982 werd in verenigingskring het 30-jarig jubileum gevierd. Om 17.00 uur werd gestart met de jubileumwedstrijd. In deze wedstrijd ging het erom om hoogste schutter in het zestal te worden en daarmee een van de bekers te winnen die door de jubilarissen geschonken waren t.g.v. dit 30-jarig jubileum.  42 (7 zestallen) Schutters namen deel aan deze jubileumwedstrijd. De winnaars waren:

1e zestal: Bčr Driessen 225 punten
2e zestal: Piet Wolters 215 punten
3e zestal: Atie Nevels 213 punten
4e zestal: Johan Deckers 209 punten
5e zestal: Anny Pinxten 202 punten
6e zestal: René Mousset 201 punten
7e zestal: Gerard van Ratingen 182 punten

Na het feestmaal werden de prijzen uitgereikt en werden tevens de jubilarissen Jac Wolters (sr) , Toon Deckers, Sjir Peeters, Harie Brouns en Piet Wolters in het zonnetje gezet.  Hen werd namens alle leden een tinnen bord met inscriptie aangeboden.


1982: jubileumwedstrijd (30 jaar).
Piet Nevels overhandigt 2e zestal winnaar
Piet Wolters de beker.

Na het officiële gedeelte werd de avond tot in de kleine uurtjes voortgezet met muziek.

Helaas had dit jubileumjaar ook een schaduwzijde. Op 20 november 1982 moesten wij geheel onverwachts en plotseling afscheid nemen van ons lid Toon de Bakker. Toon blijft in onze herinnering als een rustig en opgewekt man met op zijn tijd een gevatte opmerking of leuke kwinkslag.

In 1984 werd er gestart met extra trainingen op de zondagmorgen. Deze trainingen werden verzorgd door Frans Meijers, die sinds kort lid was van “De Grensschutters”. Frans besteedde vooral veel aandacht aan de basistechniek van het schieten en de mentale instelling van de schutter . Vooral onze jeugdige schutters hadden baat bij deze extra trainingen. Mede hierdoor promoveerde het 1e zestal in 1985 naar de Superieure Klasse. Ook werden er diverse records, zowel persoonlijk als in zestalverband  gebroken.

Zondag 1 juli 1984 werd er ook een record gevestigd.  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum organiseerde “Juist Gericht”  Melick een nationaal concours waarbij een beker was te verdienen voor de vereniging die met de meeste zestallen aan de meet verscheen.  “De Grensschutters” brachten bijna 8 zestallen (47 schutters) op de been, mede omdat ook een aantal niet-actieve schutters de handboog nog eens uit de kast wilde halen.

1986 werd overschaduwd door het overlijden van twee zeer geliefde leden, tevens twee peilers waarop onze vereniging altijd steunde. Van Jac Wolters(sr),  trouw lid en erevoorzitter, zagen wij het aankomen. Vele leden hebben hem tijdens zijn laatste dagen nog bezocht en hebben afscheid van hem kunnen nemen.  Ook  het  bezoek van de jongere schutters aan zijn ziekbed deed hem deugd en hij voorspelde hen nog dat zij best in staat waren eens Korpskampioen te worden. Het overlijden van Harie Brouns, kastelein en doelhouder, op 24 juni kwam echter als een donderslag bij heldere hemel, volkomen onverwacht. Toen werd pas duidelijk wat Harie voor ons en de gehele gemeenschap betekende. Het bezoek aan het bondsconcours te Herkenbosch op 29 juni viel niet mee.

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan werd er op 25 juli 1987 een uitstapje georganiseerd. Er werd begonnen met een bezoek aan het mijnmuseum te Valkenburg met aansluitend een bezichtiging van het stadje. Vervolgens werd in de Remigiushoeve in Schimmert  gedineerd en werd de avond gezellig voortgezet in de Alpenhoorn te Elen.

Op 19 februari 1988 waren alle Grensschutters aanwezig bij het Zilveren Huwelijksfeest van voorzitter Toon Deckers.  Na de gebruikelijke toespraak en felicitaties was het aan Gon en Toon om, gewapend met pijl en boog, het hun aangeboden cadeau te onthullen. Dankzij de trefzekerheid van Toon liet dit niet lang op zich wachten. Ook de rest van de avond was een schot in de roos.

Op 17 december 1989 hadden  wij een primeur. Voor het eerst werd er een veteranen-interland  georganiseerd tussen veteranenteams van “Gezellig Samenzijn” – Regio Limburg (NHB) en  Belgische Limburg. Dit eerste treffen werd gewonnen door “Gezellig Samenzijn”. Burgemeester Houben van de Gemeente Hunsel  deed de prijsuitreiking na afloop van dit geslaagde treffen.


1989: eerste Veteraneninterland;
prijsuitreiking door burgemeester Houben.

 

<< terug