De vereniging

Opgericht: 25 maart 1952.
Bond: Midden-Limburgse Handboogbond “Gezellig Samenzijn” .
Ledenaantal: ca. 50 waarvan op dit moment ca. 30 leden actief schieten.

Wekelijkse oefenavond: Dinsdagavond vanaf 19.00 uur.
·         Van 19.00 – 20.00 uur voor de jeugd en schutters die extra begeleiding wensen.
·         Van 20.00 – 22.15 uur voor senioren.

Wedstrijdvorm:   1-pijl systeem over 25 meter.

Clublokaal:

“Ons Dorpshuis”

Pinxtenstraat 1, 6012 RJ Haler.

Telnr.: 0495-755494/0621394911

Schietbanen: Automatische binnendoel met 6 banen.

Secretariaat:
Jac Brouns
Kievitstraat 24
6012 RH Haler
Tel.:0495-552618
e-mail: info@degrensschutters.nl