Disclaimer

Deze website alsmede de inhoud van deze website [de informatie] is het eigendom van HBV de Grensschutters. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel HBV de Grensschutters zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is geven wij terzake geen enkele garantie. HBV de Grensschutters, PaintJam Factory Webdesign, bestuursleden en leden van HBV de Grensschutters, zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade [direct of indirect] die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het [gedeeltelijk] niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover HBV de Grensschutters geen controle heeft.

HBV de Grensschutters en PaintJam Factory Webdesign zijn derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van [de inhoud van] deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

HBV de Grensschutters en PaintJam Factory Webdesign behouden zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Wij hopen ieder hiermee voldoende ge´nformeerd te hebben.

Voor suggesties en reactie:

Mail naar Jac Brouns,
info@degrensschutters.nl