Agenda

 

Via deze pagina kunt u het programma t/m 31 december 2021 en de wedstrijdagenda van de Handboogbond "Gezellig Samenzijn" voor 2021 downloaden. Deze bestanden zijn Word-documenten en worden in een apart venster geopend.

 

Programma t/m december 2021.
 

Wedstrijdagenda Bond GS 2021.

 

U kunt het programma ook hieronder bekijken:
 

Programma 2021
 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM ter bestrijding van het Covid-19 virus is op dit moment nog niet duidelijk :

-wanneer we het trainen kunnen hervatten.

-hoe het wedstrijdprogramma er uit gaat zien.

 

(*): Schietbeurt nog niet bekend/inschrijving nog niet bevestigd.

Indien uw handboogvereniging activiteiten ontplooit die niet vermeld staan op deze activiteitenkalender en u denkt dat dit wel zo had moeten zijn, neemt u dan contact op met de secretaris.