Agenda

 

Via deze pagina kunt u het programma t/m 30 april 2023 en de wedstrijdagenda van de Handboogbond "Gezellig Samenzijn" voor 2023 downloaden. Deze bestanden zijn PDF-documenten en worden in een apart venster geopend.

 

Programma t/m 30 april 2023.
 

Wedstrijdagenda Bond GS 2023.

 

U kunt het programma ook hieronder bekijken:
 

Programma t/m 30 april 2023

 

Zaterdag 7  januari

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners georganiseerd door de Halerse verenigingen.

Vanaf 16.00 uur.

Maandag 30 januari

Jaarvergadering.

Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 4 februari

Vriendschappelijke wedstrijd bij “Heideroosje” Heibloem.

Vertrek: 19.00 uur.

Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 25 maart

Vriendschappelijke wedstrijd tegen “De Heidebloem” Roggel.

Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 15 april

Koningschieten.

Aanvang 19.30 uur.

 

 

(*) Moet nog bevestigd worden.

Indien uw handboogvereniging activiteiten ontplooit die niet vermeld staan op deze activiteitenkalender en u denkt dat dit wel zo had moeten zijn, neemt u dan contact op met de secretaris.