Agenda

 

Via deze pagina kunt u het programma t/m 30 april 2019 en de wedstrijdagenda van de Handboogbond "Gezellig Samenzijn" voor 2019 downloaden. Deze bestanden zijn Word-documenten en worden in een apart venster geopend.

 

Programma t/m 30 april 2019.
 

Wedstrijdagenda Bond GS 2019.

 

U kunt het programma ook hieronder bekijken:
 

Programma t/m 30 april 2019
 

Zaterdag 26 januari

Vriendschappelijke wedstrijd tegen “Vriendschap en Strijd” Hunsel.

Aanvang: 20.00 uur.

Maandag 28 januari

Jaarvergadering.

Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 2 februari

Vriendschappelijke wedstrijd bij “De Heidebloem” Roggel.

Vertrek: 19.00 uur.

Aanvang: 20.00 uur.

 

Vriendschappelijke wedstrijd tegen “De Vriendenkring” Leveroy.

Aanvang:20.00 uur.

 

Vriendschappelijke wedstrijd bij “Rozenjacht” Nunhem.

Vertrek:….. uur.

Aanvang:….. uur.

Vrijdag 5 april

Drietallenwedstrijd “Onze Vrije Uren” Heythuysen bij "Roos in Bloei" Roggel.

Vertrek: 19.00 uur.

Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 13 april

Koningschieten.

Aanvang: 19.30 uur.

 

(*): Schietbeurt nog niet bekend/inschrijving nog niet bevestigd.

Indien uw handboogvereniging activiteiten ontplooit die niet vermeld staan op deze activiteitenkalender en u denkt dat dit wel zo had moeten zijn, neemt u dan contact op met de secretaris.