Agenda

 

Via deze pagina kunt u het programma t/m 31 december 2020 en de wedstrijdagenda van de Handboogbond "Gezellig Samenzijn" voor 2020 downloaden. Deze bestanden zijn Word-documenten en worden in een apart venster geopend.

 

Programma t/m december 2020.
 

Wedstrijdagenda Bond GS 2020.

 

U kunt het programma ook hieronder bekijken:
 

Programma 2020
 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM ter bestrijding van het Covid-19 virus, heeft het bondsbestuur besloten om het wedstrijdprogramma van 2020 geen vervolg meer te geven.

We zullen wel enkele interne wedstrijden schieten en deelnemen aan enkele toernooien waarbij voldaan kan worden aan de richtlijnen van het RIVM.

 

Dinsdag 1 december

Surpriseschieten.

Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 26 december

Kerstboomschieten.

Aanvang: 19.30 uur.

 

(*): Schietbeurt nog niet bekend/inschrijving nog niet bevestigd.

Indien uw handboogvereniging activiteiten ontplooit die niet vermeld staan op deze activiteitenkalender en u denkt dat dit wel zo had moeten zijn, neemt u dan contact op met de secretaris.